Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:32:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 18