Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:26:10

Poprawka 22

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21