Narzędzia:

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dnia 06-11-2014 godz. 14:21:47

Poprawka 8

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22