Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dnia 06-11-2014 godz. 13:22:07

Poprawka 1

Za: 54 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 22