Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Dnia 23-10-2014 godz. 09:11:28

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19