Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Dnia 08-10-2014 godz. 11:29:03

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14