Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku

Dnia 25-09-2014 godz. 14:11:49

Poprawka

Za: 28 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16