Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

Dnia 25-09-2014 godz. 14:08:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16