Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:24:31

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27