Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:19:13

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 17 Nie głosowało: 20