Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:27:23

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 74 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21