Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:26:23

Poprawka 10

Za: 38 Przeciw: 35 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21