Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:15:18

Poprawka 10, 18

Za: 21 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20