Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 07-08-2014 godz. 15:08:54

Poprawka 9

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21