Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:25:32

Poprawka 8

Za: 20 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 20