Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:02:10

Poprawka 34

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 20