Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:00:49

Poprawka 28

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 22