Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 15:00:06

Poprawka 24, 25

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 20