Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:59:35

Poprawka 16

Za: 57 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 20