Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:58:58

Poprawka 12, 15, 20, 21, 43

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 20