Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:58:28

Poprawka 9, 11, 14

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 20