Narzędzia:

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 07-08-2014 godz. 14:58:05

Poprawka 6

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21