Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:24:26

Poprawka 3

Za: 28 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 21