Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:42:32

Poprawka 4, 6

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21