Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:41:56

Poprawka 3

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20