Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:23:44

Poprawka 1, 2, 4-6

Za: 30 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 20