Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2014 godz. 14:41:00

Poprawka 1

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20