Narzędzia:

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Dnia 07-08-2014 godz. 14:38:51

Poprawka 11

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20