Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Dnia 07-08-2014 godz. 14:19:56

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 49 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21