Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 07-08-2014 godz. 14:30:10

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20