Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:09:46

Poprawka 8

Za: 92 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6