Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:44:07

Poprawka 82

Za: 31 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6