Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:40:45

Poprawka 75

Za: 30 Przeciw: 65 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5