Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:08:39

Poprawka 6

Za: 34 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6