Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:08:12

Poprawka 5

Za: 31 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7