Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:29:52

Poprawka 52

Za: 65 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5