Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:22:27

Poprawka 36

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6