Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:21:54

Poprawka 35

Za: 2 Przeciw: 90 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7