Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:19:38

Poprawka 30

Za: 66 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5