Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:13:56

Poprawka 18

Za: 66 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6