Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:30:51

Poprawka 174

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7