Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:20:42

Poprawka 155

Za: 29 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8