Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 17:12:50

Poprawka 140

Za: 29 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8