Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2012.

Dnia 16-02-2012 godz. 16:10:33

Poprawka 10

Za: 30 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6