Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 12-06-2014 godz. 11:15:17

Poprawka 2, 5

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 19