Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2014 godz. 11:10:32

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 49 49 0 0 13
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 25 1 0 24 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1