Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Dnia 06-06-2014 godz. 13:24:39

Poprawka 1, 15, 17, 22

Za: 70 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 46 45 1 0 16
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 22 22 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 1 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1