Narzędzia:

Ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Dnia 06-06-2014 godz. 13:22:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26