Narzędzia:

Dnia 05-06-2014 godz. 14:36:54

Za: 35 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 35 35 0 0 27
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 28 20 0 20 0 8
Koło Senatorów Niezależnych 4 1 0 1 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 1 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2