Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 22-05-2014 godz. 14:45:12

Poprawka 3

Za: 50 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 47 1 2 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 21 0 0 21 9
Koło Senatorów Niezależnych 4 3 3 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 2